Huisregels

Onderstaande huisregels zijn opgesteld om de veiligheid van onze bezoekers te waarborgen. Het niet naleven van de regels heeft verwijdering uit Volt tot gevolg en kan zelfs leiden tot een lokale of collectieve horeca ontzegging.

Zodra je Poppodium Volt betreedt ga je akkoord met onze huisregels.

1. Algemeen

 • Volg te allen tijde de aanwijzingen van het personeel van Poppodium Volt op.
 • Bij Poppodium Volt dien je je te allen tijde te kunnen legitimeren.
 • Bij betreding van het pand kun je gefouilleerd worden. Indien je hieraan geen medewerking verleent, kan toegang tot het gebouw worden geweigerd.
 • Afwijkend gedrag zoals racisme, discriminatie, geweld en agressie jegens personeel of bezoekers van Poppodium Volt is onacceptabel en directe verwijdering uit Volt volgt.
 • Bij verwijdering uit het gebouw, om welke reden dan ook, bestaat geen recht op restitutie van entreegelden. 
 • Gekochte tickets worden niet geruild. Voor uitzonderingen zie http://www.poppodium-volt.nl/tickets
 • Dieren worden niet toegestaan, tenzij het een hulphond betreft.
 • Bezoekers die zich bij het betreden of verlaten van het pand op of rondom het terrein luidruchtig gedragen, wildplassen, vuilnis achterlaten of vernielingen aanrichten kan de (toekomstige) toegang worden ontzegd.

2. Roken, drank/ drugs en wapens

 • Aan bezoekers onder de 18 jaar worden geen alcoholische dranken verkocht.
 • Wanneer je zichtbaar onder invloed van alcohol en/of drugs bent, wordt (verdere) verkoop van alcoholische dranken geweigerd.
 • Roken is bij Poppodium Volt slechts toegestaan in de daartoe bestemde rokersruimte. Dit geldt ook voor het roken van een elektronische sigaret. Eventuele boetes worden door Poppodium Volt verhaald op de overtreder. Het roken van joints is niet toegestaan.
 • Het nuttigen van zelf meegebrachte drank is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om in het bezit te zijn van drugs, deze te gebruiken en/of te verhandelen binnen het gebouw of op het terrein van Poppodium Volt. Aangetroffen drugs worden in beslag genomen.
 • Het is niet toegestaan om wapens te dragen en/of te verhandelen en/of te gebruiken binnen het gebouw of op het terrein van Poppodium Volt.

3. Veiligheid

 • Poppodium Volt hanteert een minimum leeftijdsgrens voor bezoekers. Voor bezoekers van dance-avonden geldt daartoe een minimumleeftijd van 16 jaar. Ten aanzien van concertavonden geldt dat aan bezoekers onder de 16 jaar geen toegang wordt verleend, tenzij onder begeleiding van een volwassene (18+). Eventuele uitzonderingen worden altijd kenbaar gemaakt op de website.
 • Omdat bij Poppodium Volt het geluidsniveau hoger is dan 85 decibel, wordt gehoorbescherming aan bezoekers ter beschikking gesteld. Deze is verkrijgbaar in de automaat (tegen betaling van 3 euro) en achter de barren (gratis).
 • Gebruik van de garderobe is verplicht voor jassen en tassen.
 • Het is niet toegestaan om glas en/of drank mee naar buiten te nemen.
 • Het is niet toegestaan te stagediven en/of crowdsurfen.

4. Aansprakelijkheid

 • Poppodium Volt is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van eigendommen.
 • Bij constatering van het opzettelijk toebrengen van schade aan eigendommen van Poppodium Volt wordt de politie in kennis gesteld en wordt de geleden schade op de veroorzaker verhaald.
 • Het is niet toegestaan om (professionele) geluids- en/ of beeldopnames te maken, zonder uitdrukkelijke toestemming van Poppodium Volt. Onrechtmatig verkregen opnames worden door medewerkers van Poppodium Volt in beslag genomen.

5. Klachten

 • Klachten, van welke aard dan ook, kunnen schriftelijk bij de directie van Poppodium Volt worden ingediend. Klachten dienen binnen drie werkdagen na het moment van ontstaan te worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het klachtrecht.

 

Huisregels

Onderstaande huisregels zijn opgesteld om de veiligheid van onze bezoekers te waarborgen. Het niet naleven van de regels heeft verwijdering uit Volt tot gevolg en kan zelfs leiden tot een lokale of collectieve horeca ontzegging.

Zodra je Poppodium Volt betreedt ga je akkoord met onze huisregels.

1. Algemeen

 • Volg te allen tijde de aanwijzingen van het personeel van Poppodium Volt op.
 • Bij Poppodium Volt dien je je te allen tijde te kunnen legitimeren.
 • Bij betreding van het pand kun je gefouilleerd worden. Indien je hieraan geen medewerking verleent, kan toegang tot het gebouw worden geweigerd.
 • Afwijkend gedrag zoals racisme, discriminatie, geweld en agressie jegens personeel of bezoekers van Poppodium Volt is onacceptabel en directe verwijdering uit Volt volgt.
 • Bij verwijdering uit het gebouw, om welke reden dan ook, bestaat geen recht op restitutie van entreegelden. 
 • Gekochte tickets worden niet geruild. Voor uitzonderingen zie http://www.poppodium-volt.nl/tickets
 • Dieren worden niet toegestaan, tenzij het een hulphond betreft.
 • Bezoekers die zich bij het betreden of verlaten van het pand op of rondom het terrein luidruchtig gedragen, wildplassen, vuilnis achterlaten of vernielingen aanrichten kan de (toekomstige) toegang worden ontzegd.

2. Roken, drank/ drugs en wapens

 • Aan bezoekers onder de 18 jaar worden geen alcoholische dranken verkocht.
 • Wanneer je zichtbaar onder invloed van alcohol en/of drugs bent, wordt (verdere) verkoop van alcoholische dranken geweigerd.
 • Roken is bij Poppodium Volt slechts toegestaan in de daartoe bestemde rokersruimte. Dit geldt ook voor het roken van een elektronische sigaret. Eventuele boetes worden door Poppodium Volt verhaald op de overtreder. Het roken van joints is niet toegestaan.
 • Het nuttigen van zelf meegebrachte drank is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om in het bezit te zijn van drugs, deze te gebruiken en/of te verhandelen binnen het gebouw of op het terrein van Poppodium Volt. Aangetroffen drugs worden in beslag genomen.
 • Het is niet toegestaan om wapens te dragen en/of te verhandelen en/of te gebruiken binnen het gebouw of op het terrein van Poppodium Volt.

3. Veiligheid

 • Poppodium Volt hanteert een minimum leeftijdsgrens voor bezoekers. Voor bezoekers van dance-avonden geldt daartoe een minimumleeftijd van 16 jaar. Ten aanzien van concertavonden geldt dat aan bezoekers onder de 16 jaar geen toegang wordt verleend, tenzij onder begeleiding van een volwassene (18+). Eventuele uitzonderingen worden altijd kenbaar gemaakt op de website.
 • Omdat bij Poppodium Volt het geluidsniveau hoger is dan 85 decibel, wordt gehoorbescherming aan bezoekers ter beschikking gesteld. Deze is verkrijgbaar in de automaat (tegen betaling van 3 euro) en achter de barren (gratis).
 • Gebruik van de garderobe is verplicht voor jassen en tassen.
 • Het is niet toegestaan om glas en/of drank mee naar buiten te nemen.
 • Het is niet toegestaan te stagediven en/of crowdsurfen.

4. Aansprakelijkheid

 • Poppodium Volt is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van eigendommen.
 • Bij constatering van het opzettelijk toebrengen van schade aan eigendommen van Poppodium Volt wordt de politie in kennis gesteld en wordt de geleden schade op de veroorzaker verhaald.
 • Het is niet toegestaan om (professionele) geluids- en/ of beeldopnames te maken, zonder uitdrukkelijke toestemming van Poppodium Volt. Onrechtmatig verkregen opnames worden door medewerkers van Poppodium Volt in beslag genomen.

5. Klachten

 • Klachten, van welke aard dan ook, kunnen schriftelijk bij de directie van Poppodium Volt worden ingediend. Klachten dienen binnen drie werkdagen na het moment van ontstaan te worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het klachtrecht.